h

Nieuws uit 2019

8 mei 2019

Hans Brusselmans in filmclip SP

De Europese elite wil zich bemoeien met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons werk. Ze droomt over een Europese superstaat met één regering en één leger. Steeds meer bevoegdheden worden overgedragen aan Brussel en Nederland heeft steeds minder te zeggen. Dit scenario heeft de SP verbeeld in haar nieuwste filmclip.

Lees verder
3 mei 2019

Gratis cursus Politiek actief

De gemeente Dantumadiel wil haar inwoners meer betrekken bij, en leren hoe de politiek werkt, middels een gratis cursus "politiek actief". Hoe kun je invloed uitoefenen en hoe kun je zelf gemeenteraadslid worden.

Lees verder
25 april 2019

1 mei actie in Amsterdam

Op woensdag 1 mei - Dag van de Arbeid - slaan we de handen ineen en laten we zien dat het anders moet en kan. De lonen moeten omhoog, werk moet zeker zijn en als je een leven hebt gewerkt heb je recht op een goed pensioen. Al veertig jaar lang hebben mensen amper meer te besteden. Werk wordt steeds onzekerder en de lonen blijven laag. Ondertussen stijgen de winsten van bedrijven explosief.

Lees verder
18 april 2019

Advies brede coalitie PS

Een coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP zou het advies zijn van informateur Harry van der Molen (CDA), n.a.v. gesprekken in het formatieproces met de partijen.

Lees verder
10 april 2019

Vredesdag 13 april Amsterdam

De wereld staat in de fik. Groeiende ongelijkheid, permanente oorlog en de klimaatcrisis produceren armoede, burgerslachtoffers en vluchtelingen op ongekende schaal. Toenemende onderdrukking van volkeren, mensenrechtenactivisten en journalisten staat tegenover een kleine groep die steeds meer macht en rijkdom in handen krijgt.Lees verder
5 april 2019

Afscheid en nieuwe SP fractie

Vorige week is afscheid genomen van 6 statenleden: Fenna Feenstra, Jacob van der Hoek, Machiel Aarten, Pieter Kraaima, Rob Burger en Renny van der Heide. De laatstgenoemde komt uit onze afdeling.
Het was de eerste keer dat de SP in het college van Gedeputeerde Staten zat, met een gedeputeerde: Michiel Schrier. Allen hartelijk dank voor de inzet!Lees verder

Pagina's

U bent hier