h

Gemeente Noardeast-Fryslan heeft coalitie en akkoord

3 januari 2019

Gemeente Noardeast-Fryslan heeft coalitie en akkoord

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân (voorheen Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) heeft een nieuwe coalitie. Deze bestaat uit partijen CDA, FNP S!N, ChristenUnie en VVD en is samengesteld o.l.v. informateur Theo Joosten.

Er is gekozen voor een brede samenstelling, aangezien er wordt verwacht dat er voor de nieuwe grote gemeente extra inzet wordt verlangd van het bestuur. De drie voormalige gemeenten moeten nu namelijk gaan samenwerken als één gemeente. Een vereiste daarvoor is een stabiel college.

Contact met de bevolking en organisaties wordt van groot belang bevonden, en daarom zal gewerkt worden met een raadagenda met gesprekken uit de samenleving uit b.v. het Dorpen- en Wijkenfonds.

Naast de raadsagenda's wordt er gewerkt met een coalitieagenda, waarin de coalitiepartijen over andere onderwerpen hun beleidsvoornemens vastleggen.

De coalitieagenda is vastgelegd in het coalitieakkoord, klik hier.
Het akkoord heeft de naam: "Trochpakke! Mei inoar foarút".
Met o.m. de thema's duurzaamheid, leefbaarheid, gaswinning, enz.

Burgemeester: Hayo Apotheker
Wethouders: Ester Hanemaaijer (CDA), Pytsje de Graaf (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Theo Berends (CU) en Jelle Boerema (VVD).

Naast de coalitie vormen de partijen PvdA, Gemeentebelangen NEF en ELP de oppostitie in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Reactie toevoegen

U bent hier