h

De 'kraaltjes' voor gaswinning Ternaard

12 december 2019

De 'kraaltjes' voor gaswinning Ternaard

Bij informatie bijeenkomsten door de NAM in het dorp Ternaard werd maandag bekend dat de NAM 6 miljoen per jaar (60 miljoen in 10 jaar) over heeft om vier miljard kuub gas te winnen ter compensatie. De gemeenteraad van Noardeast Fryslân heeft zich in februari uitgesproken tegen gaswinning, en ook burgemeester H. Apotheker bevestigde dat de gemeente altijd tegen de gaswinning zal blijven, ondanks de uitkomsten van het 'Omgevingsproces'. 

De SP is tevens tegen gaswinning. De Waddenvereniging is al eerder uit het 'Omgevingsproces' gestapt, en ook Milieudefensie. Zij noemen het door het ministerie van EZK en NAM gefinancierde 'Omgevingsproces' een schijnvertoning. Het zou een inspraakprocedure zijn, maar de uitkomst staat vantevoren natuurlijk al vast, namelijk gaswinning. De boorplannen van de NAM moeten geheel van tafel, nieuwe gaswinning is niet meer van deze tijd.

Schuin gas boren bij Ternaard onder de kwetsbare Waddenzee - nota bene Werelderfgoed - kan door o.m. bodemdaling rampzalig zijn voor de flora en fauna van het gebied. En door de stijging van de zeespiegel door de opwarming van de aarde zal dit extra snel kunnen gaan.

En ook de gaswintoestanden met de burgers, zoals in Groningen, moet je hier in onze regio niet willen...

De productie uit de kleine gasvelden is de afgelopen tijd al flink opgevoerd nu de productie in Groningen wordt afgebouwd.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen door minister Wiebes, maar de NAM zou begin 2020 vergunning willen aanvragen.

Reactie toevoegen

U bent hier