h

Zorg over extra gasboringen Blije

17 januari 2019

Zorg over extra gasboringen Blije

Op woensdag 16 januari was er een voorlichtingsbijeenkomst in het MFC in Blije. De NAM wil meer gas winnen en extra gasboringen doen uit de 'Blije-velden'. Met ook hier kans op bodemdaling en aardbevingen, net als in Groningen. "Laat Fryslân niet zakken" demonstreerde met flyers voor de bezoekers.

'Fryslân is een regio met een aardbevingsrisico' stond op de flyers, en werden uitgedeeld door Machiel Aarten en Durk van der Meulen van de Werkgroep Laat Fryslân niet zakken!
Gaswinning heeft, naast het aardbevingsrisico, ook gevolgen voor de waterhuishouding, infrastructuur, landbouw en natuur als gevolg van bodemdaling.
De NAM heeft toestemming aangevraagd voor verlenging tot 2047 (!) en voor het slaan van nieuwe gasputten, waarbij ze ook van doel zijn om hydraulische stimulatie, oftewel fracking, toe te passen.
Een smerige vorm van gaswinning, waarbij onder hoge druk, frackingvloeistof in de lagen wordt gepompt om het gas vrij te maken. Hierbij wordt per keer 4 miljoen liter water vermengd met 20.000 liter giftige chemicaliën in de kleilagen gepompt, om het gas "vrij te breken".
Het is niet te voorzien waar dit terecht komt. In het slechtste geval in ondergrondse waterstromen en in onze waterconsumptie voor mens en natuur. De gevolgen kunnen rampzalig zijn!

Stop deze vorm van gaswinning. Stop sowieso met alle gaswinning, het is niet meer van deze tijd. Er moet zo snel mogelijk worden over gegaan naar een fossielvrije maatschappij met duurzame middelen, om de uitstoot van CO2 en methaan fors te verlagen. Voor een leefbare aarde.

Meer informatie over Laat Fryslân niet zakken (Facebook). 

Reactie toevoegen

U bent hier