h

Informatieve Europese ALV avond

15 december 2018

Informatieve Europese ALV avond

Op dinsdag 11 december hield SP afdeling Dongeradeel een Algemene ledenvergadering (ALV) in de IJsherberg in Dokkum. Gastspreker was Fenna Feenstra, kandidaat voor de SP in het Europees Parlement.

De avond werd begonnen met een filmpje over rechtvaardigheid, wat treffend werd verbeeld in een filmpje over 2 apen en hun reaktie op ongelijkheid.
Daarna werd stapsgewijs het Europese programma van de SP doorgenomen, waarbij op- en aanmerkingen konden worden aangegeven.
Op de regioconferentie zal het concept EU programma nogmaals ter tafel komen. Enkele leden gaven aan hierbij wel aanwezig te willen zijn.
Na de discussies was er tijd voor een informeel hapje en een drankje.

In het nieuwe jaar zal er een Nieuwjaarreceptie worden georganiseerd. Leden en aanhang krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Reactie toevoegen

U bent hier